Dobrodošli

Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Friedrich-Ebert-Stiftung započela je sa radom još 1994. god. – dakle još za vrijeme bosansko-hercegovačkog rata. Od 1996. god. Fondacija ima svoj ured u glavnom gradu Sarajevu a od 1998. god. svoje drugo sjedište ima u Banja Luci. Od tada ona na raznovrsne načine prati proces tranzicije u državi.

Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.


Aktuelnosti

Stanje slobode medija u Bosni i Hercegovini

Brojna istraživanja medijskog okruženja u Bosni i Herecegovini ukazuju da su novinari izloženi sve većim političkim i ekonomskim pritiscima. Kako bismo ukazali na značaj slobodnih i nezavisnih medija za demokratiju, Fondacija Friedrich Ebert zajedno sa Udruženjem / Udrugom „BH novinari“organizuje od 2009. godine program posvećen svjetskom Danu slobode medija. U okviru tog programa propituje se nivo društvene i političke svijesti o značaju slobode medija kao temeljnog demokratskog principa.
Pozitivan rezultat ovogodišnjeg istraživanja svakako je taj da preko 90 odsto ispitanika napade na novinare ocjenjuje neprihvatljivim. To bi trebalo u jednom demokratskom društvu da bude razumljivo samo po sebi, ali nas iskustvo i rezultati istraživanja iz prethodnih godina uče kako to do sada i nije bio slučaj među građanima BiH. Više od dvije trećine ispitanih građana vjeruju medijima i zadovoljni su njihovim radom. Istovremeno većina ispitanika smatra da je sloboda medija ozbiljno ugrožena.
Prema njihovom mišljenju, političari i političke partije su ti koji vrše najveći uticaj na medije. Većina građana koji su sudjelovali u ovom istraživanju njih vidi kao glavne krivce za povredu slobode medija.

Rezultate istraživanja pogledajte: ovdje


Finansijska održivost zdravstvenog sistema u BiH - Analiza

Krajem marta 2018, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa Think Tank-om GEA iz Banjaluke, predstavila je analizu na temu "Sistemi zdravstvene zaštite u BiH - Finansijski izazovi i opcije za reformu". Analiza pokazuje da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini nije jedinstven, te da obim zdravstvenih usluga jako zavisi od mjesta stanovanja ili socijalnog statusa osiguranika. Dokaz tome su izdaci po osiguranom licu - dok se u Kantonu Sarajevo po osiguranom licu troši oko 875 KM, u Srednjobosanskom kantonu se izdvaja tek 453 KM, što je skoro duplo manje nego u Kantonu Sarajevo.
Analiza također pokazuje da trenutni model finansiranja  nije dugoročno održiv, te su reforme prijeko potrebne. Tokom predstavljanja analize, učesnici su potcrtali potrebu bolje kontrole izdataka u zdravstvenom sistemu. Iako postoji nedostatak novca u zdravstvenom sistemu,  postojeći novac se ne troši racionalno. Na predstavljanju analize su učestvovali parlamentarci, predstavnici civilnog društva, stručnjaci iz oblasti zdravstva, kao i predstavnici akademske zajednice.

Analizu preuzmite: ovdje


Trans* žene i feminizam

Posljednje predavanje u okviru petog ciklusa javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam?, na temu Trans* žene i feminizam, održano je 20. novembra u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, na Međunarodni dan sjećanja na žrtve transfobije.

Predavanje na temu Trans* žene i feminizam, posljednje u okviru petog ciklusa javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam?, održano je kao uvod u aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Predavanje koje se pozabavilo trans* feminizmom i odnosom radikalnih feministkinja prema trans* ženama održala je Naida Kučukalić, koja posljednjih 15 godina radi sa različitim marginaliziranim skupinama u i van BiH. Naida se u predavanju fokusirala na to kakav status trans* pitanje, kao i trans* žene, imaju u feminističkom diskursu. dalje


Stanje u regiji - procjena sa socijaldemokratskog stanovišta

Friedrich-Ebert-Stiftung je u petak 17.11.2017. godine u Sarajevu organizovala regionalnu stručnu konferenciju o trenutnim društveno političkim pitanjima. Pored rodne ravnopravnosti i pitanja međugeneracijske solidarnosti, koje su imanentne čitavom regionu, posebna je pažnja posvećena i ekonomskim trendovima u regionu. U tom pogledu je najveću pažnju izazavala diskusija o posljedicama privatizacije i politika štednje, ali i nedostatak investicija i stvaranje ekonomski kompetetitivnog regiona. Imajući u vidu sve izazove, upravo ovi izazovi se mogu prepoznati kao prilika za dalju saradnju zemalja regiona Jugoistočne Evrope sa ciljem prevazilaženja istih.
Unatoč mnoštvu razlika između država regiona, ali i društveno-političkih i ekonomskih izazova sa kojim se susreću, upravo su to oblasti koje mogu biti osnova zajedničkom radu i napretku. Ova stručna konferencija je bila izvrsna prilika da se otvori konstruktivan dijalog iz ugla socijalne demokratije, sa namjerom da se nađe pravedno i održivo rješenje u interesu svih građana.


Predstavljena analiza: Evropske integracije Bosne i Hercegovine

Među stanovništvom u BiH i dalje postoji velika podrška putu BiH prema EU. Iako je predsjednik EU Komisije početkom svog mandata najavio da neće biti daljeg proširenja do 2019., nedavnim obraćanjem je obznanio da bi Crna Gora i Srbija mogla postati članice do 2025., ne spominjajući BiH u tom kontekstu. S ciljem podizanja svijesti o potrebi daljeg rada na EU integracijama, FES je zajedno sa VPI BiH organizovala diskusiju kojoj su prisustvovali predstavnici političkih stranaka, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Osman Topčagić, čiji je dokument poslužio kao osnova za diskusiju je rekao da BiH zaostaje u procesu EU integracija i da je krajnje vrijeme da političke elite pređu iz deklarativne faze podrške EU integracija u fazu aktivnog ispunjavanja uslova iz puta prema EU. 


Cyber nasilje i feminizam

Pretposljednje predavanje petog ciklusa javnih razgovora i predavanja “Neko je rekao feminizam”, koje organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini, održano je u utorak, 17. oktobra, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Amina Beriša Liora govorila je o temi “Cyber nasilje i feminizam”.
Amina Beriša Liora, magistrica sigurnosti i mirovnih studija na Fakultetu političkih nauka, koja radi u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, na odjelu Informacijske sigurnosti, govorila je o temi cyber nasilja i feminizma u sklopu još jednog predavanja ciklusa “Neko je rekao feminizam”. Amina ima dugogodišnje iskustvo u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT), a na početku predavanja istaknula je da je u modernom dobu potrebno ostvariti senzibilniji pristup prema krajnjim korisnicima/cama IKT-a, te u isto vrijeme uzeti u obzir sigurnost individue u digitalnom prostoru. dalje


Rep i feminizam

Najnovije predavanje u okviru ciklusa javnih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam održano je u sklopu 12. festivala ženske umjetnosti i aktivizma PitchWise, 10. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Gošće su bile reperke Sajsi MC iz Srbije i Sassja iz BiH

U sklopu festivala PitchWise 2017 je, tradicionalno, održano predavanje u sklopu ciklusa predavanja i javnih razgovora Neko je rekao feminizam, koje se ovog puta bavilo temom repa i feminizma. Gošće su bile dvije poznate reperke iz regije – Sajsi MC (Ivana Rašić), reperka iz Srbije, “poštena žena i siromašna kučka”, te Sassja (Sanela Halilović), reperka iz Tuzle i prva žena FM Jama. Cilj teme ovog predavanja bio je vidjeti kako je to biti reperka u regionu Jugoistočne Evrope. Diskusiju je moderirala Dina Vilić iz Sarajevskog otvorenog centra.

Gošće su javni razgovor započele govoreći o tome kakvi su bili njihovi muzički počeci – da li su zbog spola nailazile na neke prepreke, ili možda olakšice, i s kakvim su se predrasudama suočavale na početku karijere u poslu koji se tradicionalno smatra “muškom” teritorijom. Sajsi MC podijelila je sa prisutnima da su njeni prvi koraci u muzici započeli 2002, kada je za nju sve izgledalo prilično haotično. dalje


Prezentacija studije : „Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam – o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini“

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa prof.dr. Elmir Sadiković, doc.dr. Elvis Fejzić i doc. dr. Sead Turčalo je izdala najnoviju publikaciju naziva Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam – o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini. Publikacija je doprinos javnoj diskusiji oko modela organizovanja politike i ekonomije u postsocijalističkim državama, pri čemu se daju argumenti za model socijalnog kapitalizma. Autori navode da je ad hoc prihvatanje neoliberalnog koncepta kapitalizma dugoročno neodrživ za Bosnu i Hercegovinu. Sa ciljem uspostave socijalne kohezije u društvu, ali i pravednijeg društva, uloga države - kao regulatora - mora biti ojačana i ne smije biti dovođena u pitanje.


Siromaštvo i feminizam

Novo predavanje u okviru ciklusa javnih razgovora Neko je rekao feminizam?, koje organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegoviniodržano je 23. maja u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, a tema je bila Siromaštvo i feminizam, o kojoj su govorile Valida Repovac Nikšić i Sanela Bašić.
Ciklus javnih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? prošle je sedmice otvorio važnu temu ženskog siromaštva, uz predavačice Validu Repovac Nikšić i Sanelu Bašić. Obje predavačice su doktorirale na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje i predaju. Valida Repovac Nikšić na Odsjeku za sociologiju predaje predmete Savremene teorije nacije, Sociologiju globalizacije i nacionalni identitet i Sociologiju siromaštva, te je urednica časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja.
Sanela Bašić predaje nastavne discipline Historija socijalnog rada u BiH, Osnove socijalne politike, Siromaštvo i socijalna isključenost, Nasilje u porodici i Etika socijalnog rada, te je članica izvršnog odbora i sekretarka Evropske asocijacije fakulteta socijalnog rada (EASSW). Započinjući predavanje, Valida Repovac Nikšić rekla je da je siromaštvo postalo tema njenog interesovanja kroz bavljenje nacionalizmom i kozmopolitizmom u savremenom svijetu, kao i globalizacijom i integracijskim procesima. “Siromaštvo se, kao jedan od krucijalnih elemenata nejednakosti, nameće kao nešto čime se, htjeli-ne htjeli, moramo baviti. To je gorući problem, pogotovo u našem kontekstu, imajući u vidu konflikt i postkonfliktnu tranziciju, te neoliberalni sistem, ali i činjenicu da su ljudi oko nas deprivilegirani i jako teško žive”, rekla je Valida. dalje


Politička škola 2017 - pet tema u pet gradova sa 100 učesnika_ca

Sredinom maja 2017, šesti put za redom, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH je u saradnji sa Forumom lijeve inicijative organizovala edukativni program Politička škola. Za razliku od prethodnih godina, kada je Politička škola organizovana u Sarajevu, ove godine je organizovana uporedo u pet gradova širom BiH. Učešće na programu je uzelo oko 100 društveno-politički aktivnih mladih ljudi.
Teme koje su izuzetno važne za društveno-politički angažman, a koje su bile predmetom ove edukacije su: politički sistem BiH i njegov značaj za društveni angažman kao i pitanje kako nastaju društvene inicijative i kako iz njih mogu nastati konkretne politike. Učesnici_e su također imali priliku usavršiti vještine javnog nastupa, obzirom da je nedostatak iskustva i samopouzdanja u ovom pogledu, često prepreka mladim ljudima da se aktivno uključe u društveno-političke procese. Politčka škola je prvi stepen edukacije u okviru šireg programa edukacije mladih progresivnih ljudi, koju realiziraju FES BiH i Forum lijeve inicijative.


BiH i integracija u Evropsku uniju iz švedske perspektive

U Političkom cafeu o evropskim pitanjima, koji Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa Klubom studenata Fakulteta političkih nauka iz Banjaluke, 8. maja 2017. godine gostovao je ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg. Gospodin Hagelberg je govoreći o Bosni i Hercegovini i integraciji u Evropsku uniju iz švedske perspektive istakao kako je Švedska predana integraciji zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ambasador je istakao kako se Evropska unija suočava sa mnogim izazovima, kao što su ekonomska kriza, migracije, Brexit, ali je i unatoč tome uvjeren u to da raste podrška Evropskoj uniji u većini zemalja. Prema njegovim riječima politika je u Bosni i Hercegovini mnogo prisutnija nego u drugim zemljama, te bi bilo mnogo konstruktivnije kada bi se političke rasprave vodile oko zapošljavanja u realnom sektoru, a ne o filozofskim ili ustavnim temama.
U diskusiji su otvorene teme poput obrazovanja, odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, podrška javnosti integracijskom procesu i švedska feministička spoljna politika. Ambasador Hagelberg je izrazio zabrinutost zato što „Reformska agenda ne sadrži ni jednu riječ o jednakostim polova, i ako je stopa zaposlenosti žena u BiH zabrinjavajuće niska“.


Pornografija i feminizam

U okviru petog ciklusa predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam, u Banja Luci je u utorak, 18. aprila, predavanje Pornografija i feminizam održala Asja Bakić.
Predavanje Pornografija i feminizam, koje je prvi put održano van Sarajeva, u Klubu novinara Banja Luka, održala je Asja Bakić, jedna od pokretačica i urednica portala Muf koji se bavi feminističkim čitanjem popularne kulture. Asja, koja je porijeklom iz Tuzle, živi i radi u Zagrebu, te je autorica knjige pjesama Može i kaktus, samo neka bode (Aora, 2009) i zbirke kratkih priča Mars (Sandrof, 2015).
Piše blog U carstvu melanholije, a bavi se i književnim prevođenjem. U okviru ovog predavanja, Asja je ponudila afirmativno čitanje pornografije u kontekstu savremene feminističke borbe, kroz osvrtanje na beneficije pornografskog žanra za savremeni feministički angažman, ali i negativne strane pornifikacije u popularnoj kulturi.
Glavno pitanje na koje se osvrnula bilo je zašto zabrana seksualno eksplicitnog materijala nije dobar način borbe protiv nasilja. dalje


Novinari iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj

Grupa novinara iz Bosne i Hercegovine boravila je u organizaciji Friedrich-Ebert-Stiftung u Berlinu, Düsseldorfu i Kölnu, od 26. marta do 1. aprila ove godine.
Kako se demokratija u Bosni i Hercegovini nalazi baš kao i u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama svijeta pred brojnim izazovima, tokom ovog posjeta bilo je važno, zapravo, utvrditi na koji način se manifestuje kriza povjerenja u etablirane političke partije i politički establišment i u kojoj mjeri je ona povezana za krizom povjerenja u medije s jedne strane, a sa druge sa strahom da bi demokratski procesi mogli biti kompromitovani kroz propagandu i tehnički uticaj na diskurs i izborne procese.
Ciljevi ovog studijskog boravka bili su kritički propitati odnos medija i politike u Njemačkoj u uslovima najnovijih trendova i razvoja, kao i upoznati se sa pogledima na teme i dinamiku njemačke politike u izbornoj godini kako u pojedinim pokrajinama tako i na saveznom nivou. Svakako je bilo važno vidjeti koje od preporuka i iskustava stečenih tokom ovog boravka mogu biti primijenja u BiH. Novinari su posjetili brojne redakcije, kao što su „Die Welt“ i WDR, Udruženje novinara Njemačke, organizacije poput „Reportera bez granica“, istraživački centar novinara nekadašnjih dopisnika iz istočne i jugoistočne Evrope „N-Ost“. Novinari su imali priliku razgovarati i sa Stefanom Seibertom, glasnogovornikom Vlade Njemačke.


Politički cafe o evropskim pitanjima

U Političkom cafeu o evropskim pitanjima, koji je Friedrich-Ebert-Stiftung organizovala sa  Klubom studenata Fakulteta političkih nauka u Banjaluci, 23. marta 2017. godine, ambasador Republike Slovačke u BiH Jan Pšenica podvukao je vrijednosnu i integracijsku oprijedijeljenost ove zemlje.
On je govorio o lekcijama koje je Slovačka naučila kroz integracijski proces kao što su: da je ključ budućnosti u Slovačkoj, da političari moraju biti politički odgovorni te da njihove izjave moraju rezultirati konkretnim djelima inače gube na vjerodostojnosti. Ambasador Pšenica je također potcrtao značaj sprovođenja zakona i usvojenih mjera, jer u protivnom one ničemu ne služe.
Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci uporedio je slovačka iskustva sa iskustvima naše zemlje, naglašavajući kako je bilo malo onih koji su očekivali da će Slovačka put ka Evropskoj uniji preći tako brzo


Selo i feminizam

Peti ciklus predavanja Neko je rekao feminizam, koji u saradnji organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u BiH, započeo je u četvrtak, 16. marta, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu, razgovorom na temu Selo i feminizam.
Inauguralno predavanje petog ciklusa javnih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam bilo je posvećeno iznimno bitnoj temi o kojoj se u feminističkim krugovima, nažalost, prerijetko razgovara – ženama na selu, te odnosu kako feminizma, tako i patrijarhata, prema ženama na selu. O ovoj su temi govorile Danka Zelić, dugogodišnja aktivistkinja posvećena radu sa ženama na selu i osnivačica Udruženja građanki Grahovo, te Fatima Bilčević, magistrica Filozofskog fakulteta i dobitnica druge nagrade za književnu kritiku festivala Bookstan. Predavačice su temi prišle i sa teorijske i sa terenske strane – Fatima je predstavila teorijske kontekste feminizma o kojima se može govoriti kada su u pitanju žene na selu, dok je Danka podijelila iskustva u svom radu sa ženama koje žive na selu, kako bi ilustrirala koliko je potrebno feministički aktivizam proširiti tako da uključuje i žene na selu, čije su mogućnosti da ostvare svoja prava znatno ograničene u odnosu na žene koje žive u gradovima.dalje


Care-Economy – ulaganjem u “ekonomiju njege” do ekonomskog porasta

Povodom Međunarodnog dana žena – 08. marta 2017. god. – u Sarajevu je održana konferencija na temu Ekonomija njege. Učesnice/učesnici su bile_i predstavnici različitih organizacija žena, političarke/političari progresivnih partija te predstavnice_i sindikata.
Fokus konferencije je bio na aktuelnim reformama socijalne i zdravstvene zaštite posmatrajući iste iz ugla rodne perspektive, kao i na nevidjlivom i neplaćenom radu u sektoru njege – od kojeg su u prvom planu pogođene žene. U bosansko-hercegovačkom diskursu je sektor njege marginalizovan – kako u javnosti tako i u vladajućim partijama.
U manjem broju javnih diskusija na temu Care-Economy se svi poslovi vezani za oblast njege često predstavljaju kao privatni “problem” ili takozvani “ženski problem”. Činjenica je da su žene mnogo više zastupljene u sektoru njege (kako privatno tako i institucionalno), ali to ne znači da ekonomija njege ne predstavlja državni i društveni izazov. Reformska agenda za BiH predviđa reforme socijalnog i zdravstevnog sistema bez da se oblast njege tematizira. Međutim, u globalnim Ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) kreiranih za vremenski period do 2030 god. se neplaćeni rad u oblasti njege itekako spominje, te se čak prepoznaje i vrednuje pod tačkom SDG 5.4. Gledano iz te perspektive se može reći da uprkos teškoj političkoj situaciji, postoje mogućnosti za napredak  u ovom području. U saradnji sa našom partnerskom organizacijom CURE ova konferencija je pokušaj, ekonomiju brige ugraditi u političku agendu. Jedna od ključnih poruka konferencije je, da ulaganje u oblast njege može potaknuti ekonomski razvoj.

Više informacija vezane za oblast ekonomije brige širom svijeta možete naći na http://www.fes.de/de/frauentag-2017/.


Seksualno i reproduktivno zdravlje

Posljednje predavanje u okviru serije razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, održano je 30. novembra, a tema je bila seksualno i reproduktivno zdravlje: Na šestom i posljednjem događaju u okviru serije razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja govorila je Meliha Lekić. Ona je redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja je kao voditeljica ili članica tima učestvovala u realizaciji 21 međunarodnog i domaćeg naučno-istraživačkog projekta. Meliha je na predavanju govorila o četiri bitna segmenta seksualnog i reproduktivnog zdravlja: o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, seksualnom i reproduktivnom zdravlju osoba sa invaliditetom, pravu na abortus i seksualnom obrazovanju u školama.
Biomedicinski potpomognuta oplodnja tema je o kojoj se sve češće govori u BiH, obzirom da je naša zemlja posljednja u regionu kada je u pitanju natalitet. Prema procjenama, više od 15% parova u reprodukcijskoj dobi susreće se sa problemima pri dobijanju potomstva. Upozoravajući na važnost ovog problema, Evropski parlament je zajedno sa Evropskim udruženjem za humanu reprodukciju i embriologiju 2008. godine dao glavne smjernice za smanjenje ovog problema uz pomoć stvaranja povoljnih uvjeta za veću raspoloživost, dostupnost i kvalitet svih oblika dijagnostike i liječenja neplodnosti, uključujući i primjeru biomedicinskih metoda vantjelesne oplodnje.dalje


Uspješno završena Akademija socijalne demokratije 2016

Protekli vikend, od 18. - 20.11.2016. u Tuzli je održan posljednji modul Akademije socijalne demokratije. Tema posljednjeg modula je bila "Savremena ljevica". Ovaj modul je koncipiran tako da učesnici_e zajedno sa referentima_cama diskutiraju progresivne politike u Bosni i Hercegovini pri čemu su ekonomsko-socijalne teme, politike suzbijanja korupcije i značaj solidarnosti bile u fokusu. Diskusija među učesnicima_ama je u većini slučajeva vodila istom zaključku: progresivne snage u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evrope su rascjepkane i teško uspijevaju provesti progresivne politike. Stoga postoji potreba za novim inicijativama u čijem će okviru različite progresivne snage kroz nove ideje i pristupe naći zajednički jezik sa ciljem da kroz tu zajedničku platformu ubijede građane u svoja rješenja.


FES-Sindikalna Škola 2016 – uspješno završena

I 2016. godine su oko 30 mladih sindikalki i sindikalaca uspješno završili program FES-Sindikalne Škole. Nova generacija polaznika_ica je kroz četiri modula imala priliku da se edukuje i osnaži za jači sindikalni angažman. Ovaj projekat Friedrich-Ebert-Stiftung BiH organizuje u saradnji sa Savezom sindikata RS (SSRS) i sa Savezom samostalnih sindikata BiH (SSSBiH). Na taj način FES-Sindikalna škola radi i na zbližavanju i jačanju saradnje sindikalne omladine iz oba entiteta. Kroz učešće u FES-Sindikalnoj školi se učesnicima_icama pruža mogućnost da razmjenjuju informacije i kominuciraju na svakodnevnoj osnovi, ali i da budu uključeni u različite programe podrške mladim rukovodećim snagama u sindikatima.
Više informacija o FES-Sindikalnoj školi i njenoj Alumni-mreži možete potražiti na Facebook stranici: MMS - Mreža mladih sindikalaca/sindikalki BiH.


Predstavljena analiza - Iran i Srednji istok: Perspektive na starim premisama

Iran i Srednji istok: Perspektive na starim premisama – naslov je analize koju je Friedrich-Ebert-Stiftung BiH u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH predstavila u ponedjeljak, 31.10.2016. Uzimajući u obzir dugogodišnje diplomatsko iskustvo u tom regionu, autor analize argumentira da će  nuklearni dogovor između velikih sila i Irana imati, ne samo posljedice za Srednji i Bliski istok, nego i za čitav svijet. Pored toga, predmet analize su i odnosi Irana i Bosne i Hercegovine nakon nuklearnog dogovora kao i moguće posljedice u odnosima BiH sa drugim državama regiona.


Završen treći modul Akademije socijalne demokratije

Nakon dva uspješno realizirana modula u proljeće 2016. godine, od 21.-23.10.2016 održan je i treći modul Akademije socijalne demokratije, koju zajednički realiziraju Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative. Tema trećeg modula je bila lokalna samouprava – njen značaj u političkom smislu, nadležnosti i način funkcionisanja vlasti na lokalnom nivou. Referenti_ice su zajedno sa učesnicima diskutovali o tome kako građane mogu motivirati da učestvuju u procesu donošenja odluka i zašto je lokalna politika toliko važna. Pored toga je tematiziran i lokalni razvoj, odnosno pitanje kako lokalne zajednice samostalno mogu utjecati na privredni razvoj – počevši od poboljšanja psolovnog okruženja pa sve do boljih uslova za radnike. Naposljetku je vođena diskusija i o mogućim kanalima saradnje između donosioca odluka na lokalnom nivou i aktera civilnog društva. Učesnici su došli do zaključka da, unatoč često osporenoj ulozi lokalnog nivoa vlasti u javnom diskursu, lokalni nivo vlasti ima možda ponajveći potencijal za provedbu progresivnih politika.


Uz savezništvo, sestrinstvo i solidarnost možemo proizvesti otpor prema patrijarhatu

Žene i desnica bila je tema pretposljednje sesije u okviru četvrtog ciklusa razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam, koja je održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu u subotu, 15. oktobra. O ovoj temi, koja se čini neiscrpnom u današnjem vremenu u kojem postaje sve teže živjeti feminizam u opasno retradicionaliziranom društvu, govorile su Jelena Višnjić iz BeFem Feminističkog kulturnog centra iz Beograda i Nataša Bijelić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Zagreba. Sociologinja Jelena Višnjić, koja je doktorirala rodne studije u Novom Sadu, prije sedam godina je sa Christinom Wassholm pokrenula Festival feminističke kulture i akcije BeFem, koji je bio rezultat saradnje srbijanskih i švedskih feministkinja, kao i feministkinja iz regiona. Nataša Bijelić dolazi iz feminističke organizacije CESI iz Zagreba, te se kroz različite edukacije, istraživanja i zagovaračke aktivnosti bavi pitanjima seksualnih i reproduktivnih prava, rodno uvjetovanim nasiljem, rodnom ravnopravnošću i LGBT pitanjima.dalje


Regionalna konferencija: "Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava / kako se odnosimo prema prošlosti"

Konflikt ideoloških paradigmi i uticaj narativa iz Drugog svjetskog rata prema odnosima u regiji bile su centralne teme ovogodišnje regionalne konferencije:  “Kritička kultura sjećanja – između sjećanja, poricanja i zaborava / kako se odnosimo prema prošlosti”, koju je Friedrich Ebert Stiftung organizovala u saradnji sa nevladinom organizacijom “Oštra nula” u Banjaluci, 28. septembra 2016. godine.
Većina učesnika konferencije složila se s tim da je kritička kultura sjećanja na prostoru bivše Jugoslavije ugrožena, te da je pogrešno razumijevanje sopstvene istorije postalo sastavni dio nacionalnog bića. Istaknuto je kako se ne može ići naprijed dok se ne suočimo s prošlošću, te da je bitno tražiti apsurde rata, sjećati ga se kao kolektivnog stradanja u kojem nevini pate, a ne tražiti pobjednike i poražene. Suočavanje sa lažima i vlastitom prošlošću je bolno i traumatično i neminovno vodi ka identitetskoj krizi, bio je jedan od zaključaka konferencije.


Nova feministička borba vodi se na internetu

Nakon ljetne pauze, četvrti ciklus feminističkih razgovora i predavanja Neko je rekao feminizam? prigodno je nastavljen u sklopu 11. izdanja PitchWisea, festivala ženske umjetnosti i aktivizma.
U nedjelju, 11. septembra, u Centru za kulturu Kantona Sarajevo (bivšem Bosanskom kulturnom centru) u razgovoru nazvanom Digitalni feminizam učestvovale su tri žene koje je njihov jedinstven način kritiziranja patrijarhata putem društvenih mreža učinio poznatim širom regiona i obezbijedio im hiljade followerka/ki. Gošće panela, kojeg je moderirala Berina Džemailović (Feministička medijska produkcija KRIVA), bile su Marina Veličković čija je Facebook stranica Krajnje neuračunljive skandalizirala prvo drečavo rozom bojom, a onda i jednako ‘drečavim’ feminističkim porukama, potom Hana Ćurak, autorica Facebook stranice Sve su to vještice na kojoj koristi poznate historijske ličnosti da pojasni i izazove koncepte (između ostalog) neplaćenog kućnog rada, i konačno, Sandra Silađev, srbijanska glumica i autorica komentatorskog video bloga Dinja, koji oduševljava britkim komentarima upućenim na račun patrijarhata, kao i na norme ponašanja nametnute ženama.dalje


20 godina Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini

Krajem augusta je Friedrich-Ebert-Stiftung slavila svoju dvadesetu godišnjicu rada u Bosni i Hercegovini. Ova godišnjica je bila dobar povod  da još jednom sa partnerima diskutujemo o uspjesima našeg rada, ali i da razmotrimo smjernice budućeg angažmana Fondacije u BiH. Friedrich-Ebert-Stiftung ostaje opredijeljena da podrži one snage u bosanskohercegovačkom društvu koje se zalažu za socijalnu pravdu, demokratiju i mir.