Publikacije

Publikacije

Publikacije 2017

FES Publikation

Mladi, politika i mediji:
Priručnik za razvijanje političke i medijske pismenosti mladih


Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Sistemi zdravstvene zaštite u BiH:
Finansijski izazovi i opcije za reformu


Marko Martić i Ognjen Đukić
Download PDF-File


FES Publikation

Ličnost i društvo III: Autoritarna ličnost i društvo


Đorđe Čekrlija
Download PDF-File


FES Publikation

Građansko i političko učešće mladih / psihološki pristup


Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Evropske integracije Bosne i Hercegovine


Osman Topčagić
Download PDF-File


FES Publikation

Reforme u Bosni i Hercegovini: Kako ekonomiju zaustavljenu u tranziciji transformirati u naprednu


Anto Domazet
Download PDF-File


FES Publikation

Porez na bogatstvo u Bosni i Hercegovini: Novi put ka pravednosti i demokratizaciji


Adisa Omerbegović Arapović
Download PDF-File


FES Publikation

Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam – o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini


Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Radni odnosi i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi


Emina Abrahamsdotter
Download PDF-File


FES Publikation

Novi ZOR u BiH - Reformska agenda EU i međunarodne finansijske institucije


Bodo Weber
Download PDF-File


FES Publikation

Pravo na štrajk - na udaru?
Analiza novijih trendovaEdlira Xhafa
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Ciljevi održivog razvoja u BiH, reformski procesi u koje su svi uključeni


Igor Kosić
Download PDF-File


FES Publikation

Javna potrošnja u Bosni i Hercegovini između austerity-a i strukturalnih reformi


Anto Domazet
Download PDF-File