Publikacije

Publikacije

Publikacije 2015

FES Publikation

Između sjećanja, poricanja i zaborava - o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata: Memorizacija ratnih događaja putem narativa i njen utjecaj na polarizaciju stanovništva u sukobima Hrvata (Bošnjaka) u Hercegovini

Darel Kapetanović
Download PDF-File


FES Publikation

Između sjećanja, poricanja i zaborava - o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata: Događaji, narativi i interpretacija 1992. godine: Slučaj Prijedor

Adis Hukanović
Download PDF-File


FES Publikation

Naslijeđe mira: Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma

Amer Kapetanović
Judith Illerhues
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Novi kapitalistički sistem Bosne i Hercegovine: Reformska agenda i Model društvene kohezije kao instrument

Adisa Omerbegović-Arapović
Download PDF-File


FES Publikation

Razgovor o ljevici: Identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja

Mile Lasić
Download PDF-File


FES Publikation

Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja Bosne i Hercegovine


Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Između sjećanja, poricanja i zaborava - o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata: "Sarajevska najpoznatija javna tajna": Suočavanje sa Cacom, Kazanima i zločinima počinjenim nad Srbima u opkoljenom Sarajevu, od rata do 2015.


Nicolas Moll
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Ekonomske prilike u Rusiji i moguće posljedice po zapadni Balkan (s fokusom na Bosnu i Hercegovinu)


Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Radni odnosi i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi

Duljko Hasić
Download PDF-File


FES Publikation

Studija o mladima u Bosni i Hercegovini

Grupa autora
Download PDF-File


FES Publikation

Strateške smjernice za brendiranje Bosne i Hercegovine

Božo Skoko
Download PDF-File