Publikacije

Publikacije

Publikacije 2016

FES Publikation

Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u Kantonima Federacije BiH: Pravila, institucije, politike


Saša Savičić
Download PDF-File


FES Publikation

Iran i Srednji istok: Perspektive na starim premisama


Hajrudin Somun
Download PDF-File


FES Publikation

Nejednakost u Bosni i Hercegovini: od praznih džepova do punih sefova


Ognjen Đukić
Nikolina Obradović
Download PDF-File


FES Publikation

Radni odnosi i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi


Goran Stanković
Download PDF-File


FES Publikation

Politička analiza: Status kandidata za članstvo u EU – Između izazova i slabosti

Osman Topčagić
Download PDF-File


FES Publikation

Kako građani Bosne i Hercegovine opažaju nevladin sektor

Srđan Puhalo
Download PDF-File


FES Publikation

Evropska unija i Bosna i Hercegovina: Građenje države kroz proces evropskih integracija

Srđan Blagovčanin
Download PDF-File


FES Publikation

Između sjećanja, poricanja i zaborava - o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata

Darel Kapetanović
Download PDF-File