Teme

Bosna i Hercegovina igra centralnu ulogu za sigurnost i stabilnost na zapadnom Balkanu. Ipak zemlja se nalazi pred svakolikim izazovima. Transformacija zemlje u neku konsolidovanu demokratiju, funkcionirajuću pravnu državu i stabilnu tržišnu privredu koja je započeta okončanjem rata 1995. godine još nije provedena. Političke blokade i krize ugrožavaju reformski proces.

Friedrich-Ebert-Stiftung je aktivna u zemlji od 1996. godine s ciljem jačanja demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine. Kroz obrazovne i društveno-političke aktivnosti Friedrich-Ebert-Stiftung unapređuje proces transformacije u zemlji na raznovrsne načine.

Naše centralne teme su:

Izgradnja demokratskih institucija i unapređivanje aktivnog civilnog društva

Transparentni procesi odlučivanja i djelotvorne političke institucije su važni preduslovi za budući razvoj u Bosni i Hercegovini. Civilne društvene organizacije i slobodni i neovisni mediji igraju takođe značajnu ulogu kada se radi o kontroli političkih odluka i zahtjeva za odgovornije djelovanje vladajućih struktura.


Prerađivanje prošlosti i zajednička vizija budućnosti

Sarajevo Red Line (locally: Sarajevska Crvena Linija) is the name of the memorial event organized in cooperation between the City of Sarajevo and East West Theatre Company which commemorated the Siege of Sarajevo's 20th anniversary.

Još uvijek se osjete posljedice rata u Bosni i Hercegovini. Prerađivanje prošlosti napreduje veoma teško. Ali bez promišljenog ophođenja sa najnovijom istorijom ne može uslijediti sporazumijevanje na zajedničke predstave o budućnosti. To je za razvoj zajedničke države neizostavno.


Podrška ekonomskom razvoju i socijalnoj pravdi

Privreda i pravda

Ekonomija Bosne i Hercegovine nalazi se u dubokoj krizi. Posebno mladi ljudi pate zbog toga. Oni su nadproporcionalno pogođeni nezaposlenošću i nesigurnim radnim odnosima. Aktuelne dnevne teme potiskuju neophodnu, dalekosežnu ekonomsku i socijalno-političku debatu.


Približavanje Evropskoj Uniji i jačanje regionalne saradnje

Evropska unija

Višegodišnji zastoj u napretku Bosne i Hercegovine prema EU, odblokiran je početkom 2016. godine kada je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Unatoč tome, izazovi koje sa sobom nosi proces pristupanja Evropskoj uniji i dalje ostaju i zahtijevaće korjenite reforme u svim društveno-političkim oblastima.