Podrška ekonomskom razvoju i socijalnoj pravdi

Ekonomija Bosne i Hercegovine nalazi se u dubokoj krizi. Posebno mladi ljudi pate zbog toga. Oni su nadproporcionalno pogođeni nezaposlenošću i nesigurnim radnim odnosima. Aktuelne dnevne teme potiskuju neophodnu, dalekosežnu ekonomsku i socijalno-političku debatu.

Stoga mi potpomažemo diskusije o održivim reformskim konceptima. Za nas su interesantni oni modeli koji nastoje ekonomiju dovesti u sklad sa izazovima socijalno pravednog društva. Pri tome se stvaranje modernih radnih odnosa i daljnji razvoj socijalnog sistema smatraju kao osnovni uslovi za jedan pravedan ekonomsko društveni sistem.